GRADE 6, LESSON 1

SI AAD U DAAWATO CASHARKA, FADLAN KU DHUFO MUUQAALKA HOOSE.